Wangen, Margret Gyda, Mary-Elizabeth Bradley Eilertsen, Torunn Askim, Elin Rødahl Thingnes, Hilde Strøm Solberg, og Randi Granbo. 2021. «Samarbeidet mellom utdanning og praksis i helseprofesjonsstudiene kan styrkes: Erfaringer fra utprøving av samarbeidsstillinger». Nordisk tidsskrift for helseforskning 17 (2). https://doi.org/10.7557/14.5264.