Korsvoll, Anne Guro, og Kari Marie Thorkildsen. 2021. «Dygdsetikk I møte Med Etiske Dilemma I Den Kliniske Kvardagen». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 17 (1). https://doi.org/10.7557/14.5448.