Korsvoll, Anne Guro, og Kari Marie Thorkildsen. 2021. «Dygdsetikk i møte med etiske dilemma i den kliniske kvardagen». Nordisk tidsskrift for helseforskning 17 (1). https://doi.org/10.7557/14.5448.