Eines, Trude Fløystad, Ingunn Pernille Mundal, og Cecilie Katrine Utheim Grønvik. 2021. «Kan tjenestedesign bidra til økt medvirkning og involvering for pasienter og brukere på individnivå i helse- og omsorgstjenestene?». Nordisk tidsskrift for helseforskning 17 (1). https://doi.org/10.7557/14.5482.