Rønningen, Grete Eide, Liv Hanson Ausland, og Steffen Torp. 2021. «Masteroppgaver Som Viktige Bidrag Til Kunnskapsbasert Helsefremmende Arbeid?». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 17 (2). https://doi.org/10.7557/14.5535.