Neverdal, Katrine, og Irma Pinxsterhuis. 2021. «Hvilken Fagkompetanse Kan Ergoterapeuter tilføre FACT-Team I oppfølgingen Av Personer Med Alvorlig Psykisk Lidelse? En Kvalitativ Studie». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 17 (2). https://doi.org/10.7557/14.5536.