Amsrud, Kirsten Eika, Eli-Anne Skaug, Jorunn Saunes, Liv-Thorhild Undheim, og Anne Lyberg. 2021. «Sykepleierstudenters erfaringer med Respons – et nytt lærings- og vurderingsverktøy i praksisstudier». Nordisk tidsskrift for helseforskning 17 (1). https://doi.org/10.7557/14.5620.