Myhrene Steffenak, Anne Kjersti, Mette Hjellestad Hauge, og Else Berit Steinseth. 2021. «Unge Jenters Oppfatning Av Hvordan Stress påvirker Kroppen Deres : En Fenomenografisk Studie». Nordisk Tidsskrift for Helseforskning 17 (2). https://doi.org/10.7557/14.5764.