Andersen, Irene Aasen, Sissel Hjelle Øygard, Aud Berit Fossøy, og Katrine Sandnes Gornitshni. 2022. «Sjukepleiarar sine erfaringar med tverrprofesjonell rettleiing i spesialisthelsetenesta». Nordisk tidsskrift for helseforskning 18 (2). https://doi.org/10.7557/14.6210.