Grue, Mona, Kristin Hofsø, Alfhild Dihle, og Simen A. Steindal. 2023. «Sykepleieres erfaringer med oppstart av non-invasiv ventilasjonsbehandling på sengepost med intermediærstue: En kvalitativ studie». Nordisk tidsskrift for helseforskning 19 (2). https://doi.org/10.7557/14.6490.