Sønderskov, Mette. 2023. «Multisyke eldre pasienters erfaringer med brukermedvirkning ved utskrivning fra sykehus: Er samproduksjon et uoppnåelig ideal?». Nordisk tidsskrift for helseforskning 19 (2). https://doi.org/10.7557/14.6582.