Skaug, Eli-Anne, Anneline Røssland, Anne Lyberg, Anne Raustøl, og Ann Karin Helgesen. 2023. «Kombinerte stillinger kan fremme samarbeid mellom sykepleierutdanning og praksisfelt: Erfaringer fra et prosjekt ved praksisstudier i sykehjem». Nordisk tidsskrift for helseforskning 19 (2). https://doi.org/10.7557/14.6754.