Thingnes, E. R. og Stalsberg, R. (2010) « En studie av tre faggruppers forventninger»., Nordisk tidsskrift for helseforskning, 6(2), s. 14–28. doi: 10.7557/14.1181.