LillevikO. G. og ØienL. (2010) «Kvaliteter hos hjelperen som bidrar til å forebygge trusler og vold fra klienter», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 6(2), s. 84-96. doi: 10.7557/14.1191.