Kvangarsnes, M. (2010) «Kåre Heggen: Kvalifisering for profesjonsutøving: Sjukepleiar – lærar – sosialarbeidar; Abstract forlag, 2010», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 6(2), s. 121–122. doi: 10.7557/14.1193.