Sørfonden, W. B. (2011) «Familiepraksis når leddgikt blir en del av husholdet», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(1), s. 3–15. doi: 10.7557/14.1823.