Birkeland, M. H., Marsfjell, A. K. og Stalsberg, R. (2011) «Ung voksen med Revmatoid Artritt», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(1), s. 17–31. doi: 10.7557/14.1824.