Wanvik, A. K. (2011) «Sammenhengen mellom livserfaringer og utvikling av langvarige muskelplager og fibromyalgi; en fenomenologisk livsverdenstudie av 5 kvinners livserfaringer i årene før de fikk diagnosen fibromyalgi», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(1), s. 33–47. doi: 10.7557/14.1825.