Rognsaa, R. og Fredriksen, S.-T. D. (2011) «15-åringers opplevelser av overvekt hos jevnaldrende, en fenomenologisk-hermeneutisk studie», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(1), s. 49–60. doi: 10.7557/14.1826.