Brenden, T. K., Storheil, A. J., Grov, E. K. og Ytrehus, S. (2011) «Kompetanseutvikling i sykehjem; ansattes perspektiv», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(1), s. 61–75. doi: 10.7557/14.1827.