Mæhre, K. S. og Storli, S. L. (2011) «Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis; en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 7(1), s. 91–109. doi: 10.7557/14.1829.