GranS. V. og LandmarkB. T. (2012) «Kan smertekartlegging ved bruk av ESAS (Edmonton Symptom Assessment Scale) bidra til å lindre smerte hos eldre på sykehjem?», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 8(1), s. 34-46. doi: 10.7557/14.2330.