Eines, T. F. og Thylen, I. (2012) «Metodologiske og praktiske utfordringer ved bruk av fokusgrupper som forskningsmetode - med fokus på pårørende som informanter», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 8(1), s. 94–107. doi: 10.7557/14.2334.