Sommerseth, R. og Hanssen, H. (2012) «Å forske via internett; Muligheter og utfordringer ved bruk av åpen lenke i rekruttering av informanter og innsamling av data», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 8(2), s. 59–74. doi: 10.7557/14.2410.