Aars, N. A. og Aars, M. (2012) «Niels Gunnar Juel, Hans Petter Faugli og Tom Clement Ludvigsen: Klinisk undersøkelse av bevegelsesapparatet», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 8(2), s. 84–85. doi: 10.7557/14.2412.