Høium, K. (2009) «Læring i praksis. Tilrettelegging for å fremme refleksjonskompetanse og læringsutbytte hos studenter i praksis. Erfaringer fra en pilotstudie.», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 5(2), s. 87-99. doi: 10.7557/14.243.