Pedersen, K. L. og Einarsen, K. A. (2013) ┬źSykepleierstudenters erfaring med relevansen av vitenskapsteori i praksisstudiene┬╗, Nordisk tidsskrift for helseforskning, 9(1), s. 35-49. doi: 10.7557/14.2562.