Hansen, G. V. og Ramsdal, H. (2014) «Bedre samhandling – er løsningen nye arenaer?», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 10(1), s. 30–42. doi: 10.7557/14.3008.