Evju, A. S., Klette, G. S., Kasen, A. og Bondas, T. (2014) «”Vi går inn i det private rommet til pasienten”. Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid i somatiske polikliniske», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 10(1), s. 70–82. doi: 10.7557/14.3011.