Kitzmüller, G. (2015) «Medforfatterskap i vitenskapelige publikasjoner – regelverk og praksis», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 10(2), s. 1–3. doi: 10.7557/14.3318.