Rommetveit, M. og Tollefsen, A. (2015) «Nærlys på tvang og makt overfor personer med utviklingshemming», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 10(2), s. 4–18. doi: 10.7557/14.3319.