Aarseth, E. M., Korsnes, M. S., Ulstein, I. D., Tjernæs, I.-M. og Mcpherson, B. A. (2015) «Sammenhengen mellom depresjon, mental helse og fysisk funksjon i en alderspsykiatrisk avdeling, en pilotstudie», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 10(2), s. 33–44. doi: 10.7557/14.3321.