GripsrudB. H., SøilandH. og LodeK. (2015) «Ekspressiv skriving som egenterapeutisk verktøy ett år etter brystkreftdiagnosen - resultater fra en norsk pilotstudie», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 10(2), s. 45-61. doi: 10.7557/14.3322.