Hanssen, H. og Sommerseth, R. (2015) «Den familiære relasjonens betydning for pårørendes behov i møte med helsetjenesten», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 10(2), s. 62–75. doi: 10.7557/14.3323.