Grønvik, C. K. U., Julnes, S. G. og Ødegård, A. (2015) «En kvalitativ studie av sykepleiestudenters opplevelser av nye læringsaktiviteter i kritisk vurdering av kvantitative forskningsartikler», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 10(2), s. 91–105. doi: 10.7557/14.3325.