Olsø, T. M., Almvik, A. og Norvoll, R. (2015) «Hjelpsomme relasjoner. En kvalitativ undersøkelse av samarbeidet mellom brukere med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer og fagpersoner i to oppsøkende team», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 10(2), s. 121–131. doi: 10.7557/14.3327.