Hagtvedt, M. L. og Eri, T. S. (2015) «Nyutdannede jordmødres vurdering av utdanning, klinisk kompetanse og arbeidsforhold», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 10(2), s. 139–150. doi: 10.7557/14.3329.