JulnesS. G., GrønvikC. K. U. og EinesT. F. (2015) «Praksisveilederes opplevelse av et nytt veilednings- og vurderingsverktøy for sykepleierstudenter i praksis – en evalueringsstudie», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 11(1), s. 122–136. doi: 10.7557/14.3484.