Tørris, C., Rach, M. K. og Solhaug, L. M. (2015) «Hvordan etablere en sunn livsstil hos en overvektig inaktiv kvinne med psykisk utviklingshemning», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 11(1), s. 180–191. doi: 10.7557/14.3488.