Sørby, S. og Fegran, L. (2015) «”En ny hverdag”. Mødres opplevelse av hverdagen med et prematurt barn, og støtten ved en ressurshelsestasjon», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 11(2), s. 61-75. doi: 10.7557/14.3709.