Ulleberg, A. M. og Johannesen, B. (2015) «Fysioterapeuters erfaringer med bruk av fysisk aktivitet til eldre deprimerte», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 11(2), s. 32–42. doi: 10.7557/14.3711.