Ulvund, I., Dale, K. Y. og Ødegård, A. (2015) «Skal – skal ikke. Jordmødre og psykiatriske sykepleieres erfaringer med varsling av avvik», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 11(2), s. 86–96. doi: 10.7557/14.3714.