BjørkquistC. (2015) «Erfaringer med helsemonitorering for KOLS-pasienter», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 11(2), s. 200-211. doi: 10.7557/14.3723.