Hauge, K. W., Brask, O. D., Bachmann, L., Bergum, I. E., Heggdal, W. M., Inderhaug, H., Utheim Grønvik, C. K. og Julnes, S. G. (2016) «Kvalitet i praksisstudier i sykepleier- og vernepleierutdanning», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 12(1), s. 19–33. doi: 10.7557/14.3772.