Halding, A.-G., Fossøy, A. B., Moltu, C. og Grov, E. K. (2016) «‘Eit givande, men krevjande lagspel for å betre tenestene’. Brukarerfaringar frå samarbeidsforsking», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 12(1), s. 34–48. doi: 10.7557/14.3773.