SortvikW., BogeJ., CallewaertS. og PetersenK. A. (2016) «Korleis sjukepleievitskap materialiserer seg i lys av historisk oppkomst – kunnskapsgenerering i spenningsfeltet mellom klinikk og akademia», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 12(1), s. 77–92. doi: 10.7557/14.3777.