Eckardt, J. P. (2016) «Pårørende i psykiatrien; fortid, nutid og fremtid – et forskningsoprids», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 12(2). doi: 10.7557/14.4048.