Alstveit, M., Halvorsen, A., Willumsen, E. og Ødegård, A. (2016) «Lederen som innovatør og balansekunstner: en kvalitativ studie av lederes erfaringer fra forskningssamarbeid mellom helse- og velferdstjenestene og høyere utdanning», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 12(2). doi: 10.7557/14.4051.