Killie, P. A. og Debesay, J. (2016) «Sykepleieres erfaringer med samhandlingsreformen ved korttidsavdelinger på sykehjem», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 12(2). doi: 10.7557/14.4052.