Stachowski, J. og Rye, J. F. (2017) ¬ęTransnasjonale helsepraksiser. Bruk av helsetjenester blant polske arbeidsinnvandrere i Norge¬Ľ, Nordisk tidsskrift for helseforskning, 13(1). doi: 10.7557/14.4074.