Ormbostad, H. A. K., Dale, K. Y., Gjengedal, E. J. og Stallvik, M. (2017) «Faktorer som virker inn ved frafall i døgnbehandling for pasienter med ruslidelser. En case studie med vekt på både pasient- og behandlerperspektivet», Nordisk tidsskrift for helseforskning, 13(1). doi: 10.7557/14.4076.